LatinicaЋирилицаEnglish

USLOVI KORIŠĆENJA

 1. Uvodno upozorenje: Korišćenjem www.e-čitulje.rs (u daljem tekstu: e-čitulje) ili njenog servisa, pristajete na određene uslove i pravila (u daljem tekstu "Uslovi korišćenja") koji su navedeni u daljem tekstu. KORIŠĆENJE OVE STRANICE ZNAČI DA STE PROČITALI I PRIHVATILI OVE USLOVE. AKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NIJE VAM DOZVOLJENO DA KORISTITE OVU STRANICU. OVI USLOVI ODNOSE SE NA VAŠE KORIŠĆENJE STRANICE, SVAKOG SADRŽAJA (KAO ŠTO SU TEKST, PODACI, INFORMACIJE, SOFTVER, GRAFIKA ILI FOTOGRAFIJE) KOJE INTERNET PREZENTACIJA E-ČITULJE MOŽE POSTAVITI NA STRANICU (U DALJEM TEKSTU, "MATERIJALI") I SVE USLUGE KOJE INTERNET PREZENTACIJE E-ČITULJE MOŽE PRUŽATI PUTEM STRANICE (U DALJEM TEKSTU, "USLUGE"). STRANICA, MATERIJALI I USLUGE U OVIM USLOVIMA ZAJEDNIČKI SE NAZIVAJU WEB STRANICAMA E-ČITULJA.

 2. Prava i obaveze iz obligacije

  a) obaveze sajta e-čitulje kao ugovorne strane su: da objavi predmet obligacije (čitulju, sećanje ili pomen); da trajno čuva podatke u strogoj tajnosti tako što neće dozvoliti da podaci dođu u posed trećih lica; da će istaći pomoćna pitanja FAQ kako bi klijentu bilo omogućeno da brže i efikasnije objavi čitulju, pomen ili sećanje; da svim zainteresovanim licima omogući uvid u informacije (kroz rolbar) koje su na osnovu prestacije ušle na sajt; da (u slučaju zloupotrebe) momentalno ukloni netačne i/ili zlonamerno postavljene podatke; da shodno proceni odgovori korisniku usluge informacijom iz domena uslužnog servisa; da pomogne korisniku usluge oko popunjavana formulara za objavu čitulje, sećanja, pomena ukoliko je to neophodno; da omogući korisniku da usled ličnih pobuda izbriše čitulju, pomen ili sećanje pri čemu zahtev korisnika usluge mora biti lično podnet i uredno potpisan; da neće prepravljati niti (stilski) ulepšavati tekst, bez obzira na eventualne greške u pisanju od strane korisnika usluge;

  b) obaveze korisnika usluge kao ugovorne strane: klijent je dužan da plati uslugu (putem sms-poruke, karticom za plaćanje, putem interneta ili nekim drugim saglasnim oblikom plaćanja); klijent je dužan da sâm odabere način plaćanja pre objavljivanja čitulje, pomena ili sećanja; klijenti koji plaćanje vrše iz inostranstva mogu sredstva uplaćivati na tekući račun e-čitulja ili putem sms-poruke na isti broj (dodaje se samo 00381) i to isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem deviznom kursu Narodne banke Srbije za taj dan; korisnik usluge se obavezuje da u tekstu koji prilaže neće koristiti ružne i neprikladne reči i formulacije; klijent preuzima na sebe obavezu da postavi istinitu fotografiju pokojnika;

 3. Zadržana prava sajta e-čitulje po pristupu: Ne možemo da jemčimo za celovitost i tačnost informacija. Sajt e-čitulje ne preuzimaju odgovornost za eventualne greške u sadržaju ovog web-sajta. Podaci objavljeni na stranicama ovog sajta informativnog su karaktera. Sajt e-čitulja ne daje nikakve garancije, niti je odgovoran za tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili sadržaja prikazanih na e-čitulji. Sajt e-čitulje neće snositi odgovornost ukoliko dođe do problema oko plaćanja obaveze korisnika usluge. Sajt e-čitulje može na osnovu ozbiljne procene da ne postavi na sajt podatke za koje osnovano sumnja da nisu istiniti. Administrator neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posledičnu ili drugu štetu nastalu korišćenjem ovog sajta ili drugih linkovanih sajtova.

  Zabranjena je reprodukcija u celini i u delovima sadržaja ili servisa e-čitulja bez dozvole, uključujući preoblikovanje sadržaja i objavljivanje na drugim sajtovima, ili "preslikavanje" početne strane e-čitulja, na nekom drugom sajtu. Sajt e-čitulje je dužan da, ukoliko dođe do zloupotrebe, odmah odreaguje i da, uz podneti dokazni činjenični osnov oštećene strane, ukloni materijal. Sajt e-čitulja može da promeni ili ukine servise s vremena na vreme, iz bilo kog razloga, i bez najave, uključujući pravo da ukine servise sa najavom ili bez nje, bez odgovornosti prema klijentu ili bilo kom trećem licu. Zadržavamo pravo da uslove korišćenja menjamo s vremena na vreme, bez najave.

  Klijent je sam odgovoran za ispravnost podataka koje unosi prilikom plaćanja. Sajt e-čitulje ne odgovara i ne snosi troškove ukoliko klijent pogrešno uplati Objavu čitulje, pomena, sećanja. U tom slučaju klijent treba da se obrati posredniku usluge (operateru mobilne telefonije, banci kod koje su uplaćena sredstva i sl). Klijent kada ubaci podatke više ih neće moći menjti ukoliko dođe do proteka vremenskog perioda koje predvidi operater sajta. Svi načini plaćanja će biti istaknuti na vidnoj strani sajta sa uputstvom primene, kako bi se isključile greške prilikom uplata. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima. Objava čitulje, pomena ili sećanja ne može se vršiti bez podataka o uplati. Za manipulacije tuđim platnim karticama sajt e-čitulje ne snosi nikakvu odgovornost. Plaćanje može vršiti samo lice starije od 18 godina. Ukoliko klijent posle određenog vremena želi da obriše Objavu čitulje, pomena ili sećanja sajt nije dužan da mu vrati novac, jer je prestacija ispunjena (a usluga obavljena).

 4. Delokrug usluga koje obavlja internet prezentacija e-čitulje:

  a) Opšta klasifikacija delatnosti (prema uredbi o klasifikaciji delatnosti):
  • 62.01 – Računarsko programiranje
  • 63.1 – Obrada podataka, hosting i s tim povezane delatnosti; web-portali
  • 63.12 – Web-portali
  • 63.9 – Ostale informacione uslužne delatnosti
  • 63.99 – Informacione uslužne delatnosti na drugom mestu nepomenute

  b)
  Konkretan delokrug usluga:
  • omogućavanje iskazivanja saučešća korisnicima usluga elektronskim putem preko veb-stranice
  • pružanje obaveštenja trećim licima o: sahranama, pomenima i sećanjima, datumu i mestu sahrane, imenu i prezimenu pokojnika, datumu rođenja pokojnika, datumu smrti pokojnika, slici pokojnika, verskom kalendaru
  • omogućavanje objavljivanja teksta (naslova, sadržina poruke i fotografije pokojnika)
  • uzimanje ličnih podataka od korisnika usluge u cilju zaštite digniteta osobe o kojoj je reč, te zaštita od zloupotreba u pogledu prava na privatnost zagarantovanih Ustavnim aktom, zakonima i podzakonskom materijom
  • čuvanje ličnih podataka ljudi (korisnika usluga i trećih lica) i obaveza nečinjenja u pogledu pružanja informacija trećim licima.